Minggu, 23 Oktober 2011

JAZIRAH ARAB

Arab artinya sahara, dikatakan Jazirah Arab karena Arab merupakan semenanjung yang terdiri dari gurun sahara sangat luas.

Jazirah Arab terletak di bagian barat benua asia, yang sekarang terkenal dengan sebutan negara Saudi Arabia, dengan ibukotanya Riyadh.

Daerah Jazirah Arab merupakan semenanjung yang mempunyai luas kurang lebih 1.544.000 km2.

Di Jazirah Arab terdapat dua kota terkenal yaitu Makkah dan Madinah, yang merupakan kota pertama tumbuh dan perkembangannya agama Islam di dunia dan termasuk di Indonesia.

Jazirah Arab bagian utara dibatasi oleh negara Palestina, Syam dan Irak, sedangkan timur dengan laut Teluk Arab/ Persi, sebelah selatan dengan laut Hindia dan sebelah barat dengan laut Merah.

Jazirah Arab terdiri dari bagian tengah dan tepi bagian tengah terdiri dari tanah pengunungan yang jarang terkena hujan. Penduduknya sedikit dan sebagian besar pengembara yang selalu berpindah-pindah. Mereka mencari padang-padang rumput untuk pengembalaan ternak-ternaknya. Bagian tengah ini terdiri dari dua bagian. Bagian utara disebut Najeb dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf.

Bagian Arab terdiri dari bagian yang datar dan terdapat banyak hujan. Penduduknya mendirikan kota-kota dan kerajaan serta mempunyai bermacam-macam kebudayaan.

BATAS-BATAS JAZIRAH ARAB
Daerah Arab merupakan daerah semenanjung mempunyai luas daearah kurang lebih 1.544.000 km2. Batas-batasnya:
 
 1. Sebelah Utara dengan Palestina, Syam dan Republik Irak,   
 2. Sebelah Barat dengan Laut Merah,   
 3. Sebelah Timur dengan Teluk Arab/ Persi,   
 4. Sebelah Selatan dengan Laut Hindia.

  KOTA BESAR DI ARAB SAUDI YANG ADA KAITANNYA DENGAN SEJARAH RASULULLAH
  Di Arab Saudi terdapat kota-kota besar dan tempat-tempat bersejarah yang erat hubungannya dengan sejarah Rasulullah dan sejarah perkembangan agama Islam
  .
  a.  Kota Makkah
  Makkah termasuk kota suci bagi umat Islam, tempat melaksanakan ibadah Haji, termasuk kota tertua di Jazirah Arab. Orang yang pertama kali mendiami adalah Nabi Ibrahim, Siti Hajar namanya dan putranya Nabi Ismail, lalu datang suku Arab lainnya yang datang dari Yaman. Di tempat kota Makkah itu terdapat tempat bersejarah dan tempat melaksanakan ibadah Haji, antara lain:
   
  1. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, sebagai arah kiblat bagi umat manusia dalam melaksanakan shalat, dan tempat melaksanakan thawaf. Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah lalu Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah Haji. Pada sisi kanan Ka'bah terdapat Hajar Aswad (batu hitam), harum baunya dan sunah hukumnya apabila mencium setelah melaksanakan Thawaf.
  2. Sumur Zamzam, terletak berdekatan dengan Ka'bah airnya tidak kering dan mempunyai rasa tersendiri. Sumur itu tatkala Nabi Ismail dalam kehausan, sedang ibunya mencari air dengan berlari antara Shafa dan Marwah, akhirnya muncullah air pada bekas kaki Nabi Ismail.
  3. Shafa dan Marwah, adalah dua bukit yang rendah, tempat Siti Hajar ibu Nabi Ismail berlari mencari, tatkala anaknya kehausan. Bila jama'ah haji melaksanakan Sa'i, mereka harus berlari dari bukit Shafa ke bukit Marwah.
  4. Gua Hira terletak di pegunungan Nur (Jabal Nur), di luar Kota Makkah sebelah utara, jarak kurang dari 6 km dari kota Makkah. Di tempat ini Rasulullah Saw mendapat wahyu yang pertama dari Allah dan berjumpa dengan Malaikat Jibril.
  b.  Kota Madinah
  Dahulu bernama Yasrib, tempat kelahiran ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah. Sewaktu Rasulullah berhijrah ke tempat tersebut, maka dinamakan Al-Madinah Al-Munawarah dan menjadi kota suci kedua setelah kota Makkah. Di kota ini terdapat Masjid Nabawi, di dalamnya terdapat kuburan Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar Siddik, dan Umar bin Khattab, sedangkan makam lainnya terdapat di Baqi berdekatan dengan Masjid Nabawi.

  c.  Kota Jeddah
  Terletak di tepi laut Merah, terdapat pelabuhan laut dan pelabuhan udara terbesar di Jazirah Arab. Di tempat ini terdapat kuburan Siti Hawa isteri Nabi Adam.

  d.  Padang Arafah
  Padang Arafah merupakan Padang pasir yang luas, di tempat ini merupakan tempat pertemuan pertama antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga. Peristiwa ini dijadikan rukun Haji yaitu Wukuf di Arafah pada setiap tanggal 9 Dzulhijjah.

  e.  Muna (Mina)
  Mina terletak 2 kilo meter (2 km) dari kota Makkah, diapit oleh dua bukit batuan ditempat inilah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail beliau digoda oleh iblis, tetapi Nabi Ibrahim tidak tergoda, maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang bagus. Peristiwa ini dijadikan peristiwa Haji, yaitu melontar tiga jumrah. Aqabah, Wustha, dan Sughra, pada tiap tanggal 10 sampai tanggal 15 bulan Dzulhijjah, dan disunnahkan untuk memotong hewan qurban bagi jema'ah haji dan umat Islam pada tanggal tersebut.

  (Sumber:Mata pelajaran SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Madrasah Diniyah Ula Untuk Kelas 1, Zainuddin, Spdi, dkk, hal:4-7)

  Tidak ada komentar:

  Posting Komentar